Проф. Атанас Попов

Проф. Атанас Попов

педагог, бивш зам.-ректор в Югозападния университет „Неофит Рилски“

Проф. д-р Атанас Кръстев ПоповПроф. д-р Атанас Кръстев Попов е роден в с. Либяхово (сега Илинден), Неврокопско на 22 май 1935г. Произхожда от възрожденски род, в който просветните и революционните традиции се предават от поколение на поколение.

Той е правнук на създателя на първите новобългарски училища в Източна Македония Георги Иванов Зимбилев и внук на Неврокопския пунктов войвода на ВМРО Атанас Попов, на когото носи името. През годините на комунистическия режим целият му род е жестоко преследван. След завършване на елитната Неврокопска гимназия с отличен успех комунистическата власт не разрешава на Атанас Попов да продължи висшето си образование . След три години за него се застъпва окръжния училищен инспектор Никола Пашов, който му помага да продължи полувисше образование, но в биографията му остава клеймото „неблагонадежден, отношението му към народната власт е отрицателно“, поради което постоянно е наблюдаван и преследван от Държавна сигурност.

През 1959 г. за Атанас Попов е открито оперативно дело по линия „враждебна интелигенция“ заради извършваната от него „вражеска дейност“. Същата година е изпратен в специално създадения по съветски образец лагер за децата и внуците на „враговете на народната власт“ в с. Люти дол, Врачанско, откъдето след една година е преместен в трудова повинност. Като прогимназиален учител Атанас Попов е учителствал в родопските и пирински села Вълкосел, Туховище, Ковачевица, Дъбница и Тешево. Бил е гимназиален учител в Банско и Разлог. В полувисшия институт за подготовка на културно-просветни кадри в Благоевград е наказван дисциплинарно за „системно подронване авторитета на партийното и държавното ръководство“.

От 1983 г. проф. д-р Атанас Попов е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“. В навечерието и след промените през 1990 г. е бил ръководител на катедра, зам.-декан, зам.-ректор, председател на Научния съвет по педагогика и психология в Югозападния университет, член на Комисията по обществени науки към ВАК в Министерския съвет, 15 години е гост-професор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

С името на проф. д-р Атанас Попов е свързано утвърждаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и изграждането на академичната му структура.

Говорът, професионалните тайни езици и празнично-обредната система на село Либяхово (сега Илинден)

2023
Поповото семейство продължи ревностно просветните традиции на възрожденския ни род. Запази пламъка на просвещението, родолюбието, трудолюбието и почтеността.

Ние с моите деца Красимир и Снежана като студенти посветихме дипломните си работи на нашето село Либяхово (сега Илинден), в които разкриваме същността и спецификата на неговия говор, професионалните тайни езици и празнично-обредната му система.

Какво ли не видях и преживях

2018
Много видях и преживях. Родих се и прекарах десет години от детството си в царство България. Цели четиридесет и пет години преживях много страдания и унижения през годините на комунистическия режим като „враг на народната власт“. Вече повече от двадесет и осем години пък страдам и от непрокопсания посткомунистически преход, моделиран от българската комунистическа партия и нейната Държавна сигурност.

Не бързах да пиша, но всичко преживяно от миналото го кодирах в моите мисли, които легнаха непоклатими в паметта ми. Имам и хубавия навик да пазя всички документи, които илюстрират нагледно и убедително жизнения ми път. И така, седнах и започнах да пиша. Възкръсваха дните и годините, през които животът ми преминаваше....

Възрожденските корени на моя род

2010

Книгата описва историята на известния Зимбилев род от село Либяхово (сега Илинден), от който произхожда проф. Атанас Попов. От там произхождат и редица от най-значимите личности на Неврокопския край, посветили живота си на българското образование и македонското революционно движение през Възраждането.


Свали PDF
Прочети

Истината за фалшификатите на историческата ВМРО

2006

ВМРО на нашите прадеди, деди и бащи е най-изстрадалата българска патриотична организация, която още от своето създаване на 23 октомври 1893 г. води нестихваща борба за свободата на Македония и Тракия, свързана с националното обединяване на българския народ. Нейните неизлечими рани са получени през бурните дни на Илинденско-Преображенското въстание, Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, както и в по-нататъшната ù революционна дейност.

Мой морален дълг е да разкрия истината за фалшификатите на историческата ВМРО, създадени под прякото ръководство на Политбюро на ЦК на БКП и Държавна сигурност. Затова предлагам на читателите настоящата книга, която написах въз основа на конкретни документални факти, мои лични преживявания и наблюдения.


Свали PDF

Представяне на книгата "Говорът, професионалните тайни езици и празнично-обредната система на село Либяхово"


Възрожденските корени на моя род /2018/


Фалшификатите на историческото ВМРО /2018/


Откриване на паметна плоча на войводата Атанас Попов /20.10.1998/

На 20 октомври 1998 година дейци и потомци на ВМРО от Неврокопския край се стекоха на лобното място на войводата Атанас Попов и откриха, в присъствието на пет свещеници, както е било при погребението и панахидите му, паметна плоча в знак на признателност за неговото родолюбиво дело.

4