12. В Тешово като учител ми бе открито оператвно дело по линия „враждебна интелигенция“

След създаването на ТКЗС и в Тешово, няколко пъти жена ми, заедно с първородния ми син Красимир, който беше само на една година, идваше в Тешово, където прекарвахме някои от празниците в селото. Неусетно учебната година завърши. Вместо да бъда вече преназначен като дипломиран учител, бях освободен и изпратен в родопското село Годешово. Казаха ми, че преместването ми е било работа на Кюлюмов и Рашков, които се страхували от моето присъствие в разбуненото от Дафков село Тешово, в което настроението на много хора към „народната власт“ беше вече опасно.

Когато бяхме тримата заедно, се чувствахме щастливи, но Държавна сигурност стопяваше радостта ни, когато ни разделяше

Трябваше пак да се върна близо до Туховище, но този път съвсем до самата граница. Не приех назначението ми в Годешово. Вестих се там само да уведомя директора, че не мога да оставя сама жена ми с малкия Красимир, когото обичахме силно като първородно дете. Три месеца бях без работа. За 10 дни замествах учителка в с. Баничан.

На 13 януари 1959 г. бях назначен отново в Тешово. И двамата с жена ми се зарадвахме, че ще бъдем наблизо един до друг. Казаха ми, че мои колеги и родители изпратили писмо до Окръжния отдел на Народна просвета, които поискали връщането ми като учител в селото.

Не знаех обаче, че Държавна сигурност е планирала нещо друго, за да бъда отдалечен още повече от жена ми. През времето, което прекарах отново в Тешово, е била допълнително събирана за мен информация от Държавна сигурност и открито оперативно дело по линия „враждебна интелигенция“ по повод на това, че съм бил „вражески настроен“.

Факсимиле на писмо, изпратено от Министерството на вътрешните работи по сист. № 242352 от 2001 година

results matching ""

    No results matching ""