21. Нобеловите лауреати на посещение в Югозападния университет

След структурнте промени, които започнахме в университета, вниманието към него се засили не само в страната, но и в чужбина. След посещението на Ал.Йорданов, към нашия университет беше проявен голям интерес и от нобелистите от Пагуошкото движение, основано от Айнщайн и Ръсел. Въпреки тяхната натоварена програма в България, по изключение, през първата половина на м.октомври 1993 г. направиха своята незабравима визита в нашия универстет.

В моето встъпително слово запознах президента Йозеф Ротблан и нобелистите с оригиналната структура и специфичното академично функционално предназначение на Югозападния университет. Започна ползотворен разговор, в който участваха не само нобелистите, но и депутатите, които дойдоха с тях.

По време на почивката, която направихме, на терасата пред заседателната зала посочих на гостите върховете на Рила, Пирин, Беласица и другите планини, които те прегръщаха захласнати с поглед и искаха да научат повече както за университета, така и за богатите културни и просветни традиции в Пиринския край.

За доброто посрещане на гостите на университета изключително голяма помощ ни оказа известният деец на културата в Благоевград композиторът Кирил Икономов, който подготви специална художествена програма за тях. След тази наша незабравима среща с нобелистите започнах да получавам от някои от тях покани за посещение в страните, в които живееха. Те настояваха упорито да им изпратя мои публикации, които бяха свързани с актуалните проблеми в нашата образователна система.

Нобелистите изслушаха с изключително голям интерес доклада ми за състоянието и перспективите в развитието на Югозападния университет „Неофит Рилски“

След няколко месеца с двама от нобелистите се срещнах на международна конференция на университета в Ексетер (Великобритания). Те споделяха своите прекрасни впечатления от нашия университет с другите участници в симпозиума

През есента на 1993 г. ускорихме подготовката за създаването на още два факултета в структурата на Югозападния университет. И този път цялата дейност, свързана с тяхното утвърждаване, трябваше да поема като зам.-ректор.

През средата на м. октомври зам.-ректорът доц. Гергина Енева, за която имам спомени като тиха и задълбочена в работата си колежка, си подаде оставка и на нейно място беше избрана доц. Магдалена Глушкова, коята още от първите дни се отдаде всеотдайно на работата си.

results matching ""

    No results matching ""