26. Нова червена атака

През тези напрегнати дни в моята работа бившите партийни и комсомолски секретари в университета продължаваха атаката срещу мен. Следваха нови удари под кръста. Измислеха се какви ли не скудоумни писания, които разгневиха студентите и синдикатите в университета и отново излязоха в моя защита.

Декларации на сандикатите в подкрепа на усилията ми за даване статут на университета ни от Народното събрание и утвърждаване на неговата нова структура

results matching ""

    No results matching ""