23. Идеята на министър Марко Тодоров за окрупняване на университетите

Когато все още противниците на утвърждаващия се Югозападен университет не се бяха отказали от превръщането му в Славянски университет, в Министерството на науката и образованието някои се бяха активизирали, за да окрупнят висшите учебни заведения на регионална основа. Тази идея още повече застрашаваше нашия университет. С писмо № 21-00-56 от 3 януари 1994 г. министърът Марко Тодоров настояваше да получи и нашето становище. Ректорът възложи пак на мен да подготвя отговор на писмото, въпреки че беше адресирано и до доц. Илия Гюдженов, който когато трябваше да се решават такива важни въпроси, свързани със съдбата на Югозападния университет, свиваше рамене и се скриваше. Реших да се срещна очи в очи пак с министъра. Така и направих. Казах му, че нашият университет има вече международно признание. Извадих от чантата си разработените от мен мотиви и внесеното предложение в Народното събрание за утвърждаването му и казах на министър Тодоров:

−Нашият отговор на вашето писмо за окрупняването на висшите училища се съдържа в тези мотиви, господин министър.

Дотогава висшето училище в неговия роден град Русе, където беше и ректор, нямаше предложение за утвърждаването му като университет. Изразих категоричното становище на нашето ректорско ръководство, че няма да приемем идеята за окрупняването на нашия университет с друго учебно заведение. Министърът ме гледаше учуден от отговора ми. Призна обаче, че все още е във възторг от тържеството, което отбелязахме в Народния дворец на културата.

−И така, друг отговор на вашето писмо от нас няма да получите, господин министър. Нашият отговор е в тези мотиви, които съвсем ясно и категорично потвърждават необходимостта от утвърждаването на Югозападния университет в този край, който винаги е бил огнище на просвета и култура. Тук е неговото родилно място.

Станах и си тръгнах от кабинета на министъра, но той ме задържа за малко и ми каза:

−От днес и аз ще помисля за самостоятелната съдба на Русенския университет. Ще си помагаме, нали?

Усмихнах се и казах:

−Но напишете и вашите мотиви, както ние сме направили това, за да се знае ясно как и кога се прави университет.

Все още при някои от тези срещи с министър Тодоров не знаех, че той е агент Базов от Държавна сигурност, който е бил вербуван в Първо управление. Усещах обаче неговата скрита гузност при разговорите ни, когато открито изразявах подозрението ми, че той потайно подържа линията на правителството на Беров, което се подкрепяше от парламентарните групи на ДПС и БСП.

results matching ""

    No results matching ""